Konferencia Trieszt

 

Berzenceiek a trieszti konferencián

 

A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon küldöttsége 2014 októberében látogatást tett az olaszországi Trieszt város Parco San Giovanni pszichiátriai ellátó központjában. A trieszti intézmény évtizedek óta sikeresen alkalmazza azt az elvet, amely szerint a pszichoszociálisan sérült embereket nem lehet kizárólag páciensként kezelni, a testi betegségek gyógyításának medikális modellje nem megfelelő a pszichoszociálisan sérült emberek problémáinak megragadására és megoldására.

 

A trieszti intézmény az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával, a világ számos országában működő intézménnyel és szervezettel együttműködve magas színvonalon végzi a munkáját. Az intézmény egykori igazgatója Franco Basaglia egyik élharcosa volt a pszichiátriai betegek társadalmi befogadásának, a totális, nagy létszámú intézmények leépítésének, a lakók kitagolásának.

 

A december 9-12 között megszervezett nemzetközi konferencia Basaglia vízióját választotta mottójául: „Mentális egészség és a valós élet komplexitása. Gyakorlat és kutatás.”

 

A konferencia ennek a gondolatnak a jegyében zajlott 25 ország szakembereinek részvételével. A berzenceiek erre a konferenciára kaptak meghívást. Az intézményt Szőke József igazgató és Szollár Zsuzsanna kiváltást támogató szervezet átalakítási kulcsmentor képviselte.

 

 

 

 

Úgy európai, mint világméretű szinten a WHO 2013-as akcióterve mérföldkő annak megerősítésében, hogy a mentális gondokkal küszködő embereknek joga van a társadalmi integrációhoz és a törődéshez, szélesebb értelmezésben pedig az emberi jogok támogatásához az egészséges élet kulcstényezőinek - oktatás, lakhatás, munka, jövedelem és részvétel a társadalom életében - eléréséhez.

 

A WHO céljaiban rögzített alapelvek:

 • az ellátáshoz való hozzáférés,
 • a gondozási/ellátási kereslet és kínálat között tátongó hatalmas szakadék folyamatos szűkítése
 • az életciklus multiszektorális megközelítése,
 • a képessé tevés és a felépülés,
 • a részvétel,
 • és a személyek és családjaik tapasztalataira való alapozás, fókuszálás.

 

Mindemellett, óriási a különbség a nemzetközi szervezetek által elfogadott dokumentumok céljai és a dokumentumokban rögzített elvek még mindig, naponta előforduló megsértése között a pszichiátriákon. Ezek azok az elmegyógyintézetekben és totális intézményekben elkövetett „béke bűncselekmények”, melyeket Franco Basaglia elítélt, mint a politikai, állampolgári és társadalmi kirekesztés megnyilvánulásait.

 

Basaglia az ilyen gyakorlatot alkalmazó intézmények kritikájával, letette az alapjait egy paradigmaváltásnak, mely megtámadta az intézményesített betegség redukcionista fogalmát, a deficit alapú megközelítést és felkarolta a valós élet komplexitását előtérbe helyező megközelítést.

 

A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők egyeztessék és megvitassák  tevékenységeiket, bemutassák a terjeszthető elképzeléseket, köztük az WHO Együttműködési Központ Trieszti Kutatási és Képzési Központjának új munkatervét.

 

A konferencia lehetőséget nyújtott arra, hogy a már működő intézmények, szervezetek tapasztalatait, kutatási eredményeit és a tervezett új programokat, kutatási célokat megvitassuk a paradigma váltás érdekében. A konferencián ott voltak a munkaterv készítői, a témában jártas, nemzetközileg elismert szakmai vezetők és a Basaglia Nemzetközi Iskola képviselői is.

 

A WHO Mentális Egészség Kutatási és Képzési részlege megerősítette Trieszt terveit a 2014-2018 közötti időszakra az alábbi feltételekkel:

-          A WHO segíti az irányadó országokat az intézménytelenítésben és egy integrált átfogó Közösségi Mentális Egészség Szolgálat fejlesztésében;

-          Az egész rendszerben támogatja a személyközpontú gondozás megvalósítását, a gyógyulás megközelítésében az innovatív gyakorlatokat a közösségi mentális egészség érdekében;

-          Támogatja a humán erőforrás fenntartását a mentális egészség érdekében.

-          Támogatja a társadalmi inklúziót.

-          Erősíti a család szerepét és megtartó erejét a folyamatban.

 

A munkacsoportokban zajló párbeszédek, viták és a szemináriumokon elhangzott előadások mellett, a konferencia fontos képzési lehetőséget is teremtett a résztvevőknek az alábbi fő témákban:

-          Intézménytelenítés és a közösségi alapú szolgáltatás fejlesztése;

-          Felhatalmazás/képessé tevés és társadalmi befogadás;

-          Emberi jogok és az ellátás minősége.

 

A 40 évvel ezelőtt még hatalmas falakkal körülvett, mára teljesen nyitott Parco San Giovanni-ban megrendezett konferencia a berzencei intézmény számára nagyon jelentős mérföldkő.

 

Dr. Roberto Mazzini az Egészségügyi Világszervezet Együttműködési Központ Első Trieszti Kutatási és Képzési Központjának igazgatója (WHO – CC OMS – DSM ASS n. 1. Triestina)  és Szőke József a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon igazgatója a konferencián Együttműködési Megállapodást írt alá a két intézmény jövőbeni kölcsönös tevékenységéről.

 

 

Megállapodtunk többek között abban, hogy:

 • a trieszti központ szakmai támogatást nyújt a berzencei intézménynek a támogatott lakhatásra történő felkészülésben,
 • a két intézmény az adaptálható dokumentumokat egymás rendelkezésére bocsátja,
 • kölcsönös látogatásokat szervezünk egymás intézményébe egyrészt a dolgozók, másrészt a lakók kölcsönös megismerkedése céljából,
 • nemzetközi szakmai találkozókon, fórumokon népszerűsítjük közös tevékenységüket,
 • nemzetközi pályázatokon közös partnerségi részvétellel támogatjuk egymást.

 

Hiszünk és bízunk abban, hogy a megállapodás új lehetőségeket teremt a berzencei kastélykiváltási program sikeres megvalósításában és hosszú távú fenntarthatóságában.

 

 

 

 

Szollár Zsuzsanna                                                           Szőke József

szervezet átalakítási kulcsmentor                                                  igazgató