Gondozás

A szociális gondozás

 

 

Lakóink gondozásának célja az életkornak, az egészségi állapotnak megfelelő létfeltételek biztosítása és a végleges otthon megteremtése. A teljes ellátáson belül a személyre szabott gondozás és rehabilitáció is feladatunk. Minden lakónkat önálló személyiségként tisztelünk, csak akkor és annyiban segítünk neki, amikor és amennyit az aktuális állapota megkíván. Építünk még meglévő képességeire, azokat megőrizzük, ha lehet, továbbfejlesztjük.

 

A gondozás elemei:

- fizikai ellátás
- egészségügyi ellátás
- pszichés gondozás
- foglalkoztatás.

 

A szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor az ellátottal megállapodást kötünk. A megállapodás tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, a térítési díjak mértékét, az érdekképviseleti eljárást és a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos eljárást.

Az élelmezés terén a hazai szokásoknak megfelelően napi háromszori változatos étrendet biztosítunk, a rászorulók orvosi utasításra egészségi állapotuknak megfelelő diétás étkezésben részesülnek / cukorbeteg, epekímélő, sószegény, pépes, stb.).

Az étrend összeállításánál kikérjük a lakók véleményét, figyelembe vesszük igényeiket, hiszen számukra az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen az étkeztetés színvonala.

A ruházati ellátás területén a lakók egyéniségének megőrzése érdekében szorgalmazzuk, a saját ruházat használatát. Aki rászoruló, az korának, méreteinek és az évszaknak megfelelő ruházati ellátásban részesül.

A ruházat tisztításáról és javításáról az intézet gondoskodik, de az idősek otthonában, a központi fürdőszobában azoknak a lakóknak, akik saját maguk akarják mosni ruhájukat, biztosítjuk a szükséges eszközöket (mosógép, centrifuga).

Az egészségügyi ellátást a jogszabályi előírásnak megfelelően belgyógyász szakorvos, valamint neurológus, pszichiáter szakorvos biztosítja. Az ügyeleti szolgálati ellátás a háziorvosi ellátás keretében biztosított, sürgősség esetén az ügyeletes orvos 2-3 perc alatt rendelkezésünkre áll.

Az intézmény a lakók számára biztosítja az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszereket és a test távoli gyógyászati segédeszközöket (botokat, mankókat, tolókocsit, kapaszkodókat, kádülőket, stb.)

Az alapgyógyszer készletbe nem tartozó egyéni gyógyszerek, valamint a testközeli gyógyászati segédeszközök (szemüveg, műfogsor, ortopéd cipő, sérvkötők, stb.) költségeit az ellátott viseli.

Az ellátásban részesülő személy részére előírt gyógyszer felhasználását egyéni gyógyszernyilvántartó lapon valamint számítógépes adatbázisban rögzítjük.

A lakók ellátása érdekében a folyamatos gyógyszert szedők labor vizsgálatát, helyben oldjuk meg a nagyatádi kórház segítségével.

Az egyszerű sebellátások, kötések, varratszedések helyben történnek.

A betegek állapotuknak, panaszuknak megfelelően célirányosan kerülnek szakvizsgálatra (röntgen, ultrahang, stb.), lerövidítve ezzel a diagnózishoz jutás idejét.

A betegségek korai felismerése érdekében rendszeres szűrővizsgálatokat végzünk (pulzus, vérnyomás, testsúly, vércukor, EKG, tüdőszűrő, stb.)

Mindezen tevékenységek a betegközpontú ellátást hívatottak szolgálni, s lakóink elégedettségére lényegesen kevesebbet kell kórházba menniük.

Szinte minden lakó életében nagy megrázkódtatást jelent az új környezetbe való beilleszkedés. A pszichés gondozás egyik legfontosabb feladatának tekintjük a közösségbe való beilleszkedés elősegítését és a nyugodt, családias légkör megteremtését, a társas kapcsolatok fenntartását, kiépítését.

Az otthonban 1999-ben alakult meg a mentálhigiénés csoport, mely mindkét részlegünkben önállóan működik. Legfontosabb feladatuk a mentális ellátás és a foglalkoztatás megszervezése.