Idősek Otthona

„ Az életnek megvan a maga törvényszerű menete:

a természetnek csak egy útja van és az is egyszerű.

Minden életkornak meg van szabva a maga időszerűsége:

ezért a gyermek erőtlenségben, az ifjak hevességében, továbbá a

már lehiggadt kor komolyságában s az öregkor érettségében

van valami természetes, amit a maga idejében el kell fogadni.” (Ciceró)

 

 

Berzence határmenti település Belső-Somogy déli részén.

Közúton a 16 km-re lévő Nagyatád vagy a 8 km-re fekvő Csurgó felől közelíthető meg. Vasútvonalon a Nagykanizsa-Pécs közötti vonalon található.

Ezen a településen működik intézményünk a Szeretet Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye.

Nevünkben is hordozzuk missziónkat: szeretetet, megbecsülést adni mindazoknak, akik az otthonunkban lakók és dolgozók nagy családját választották további életük színteréül.

Az otthon 120 férőhelyes idősek otthona.

Az idősek otthona 1999 novembere óta működik a jelenlegi helyén, a volt határőr laktanyában, ahol 90 fő átlagos elhelyezést biztosító részlegünk mellett 2009-ben átadásra került egy 30 férőhelyes demens részleg az időskori elbutulásban szenvedők részére.

Az épület megfelel a legújabb szakmai követelményeknek. A korszerű, kényelmes, esztétikus környezetben a lakóknak komplex ellátást nyújt az intézmény.

Az intézmény bentlakásos elhelyezést nyújtó idősek otthona.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási ás ápolási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást biztosítunk, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelenti.

Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak és a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a napi 24 órás szolgálatról. Folyamatos a fűtés, a világítás, a hideg- és a melegvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés.

Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint.