Foglalkoztatás a berzencei telephelyen

Foglalkoztatás a berzencei telephelyen


A bentlakásos szociális otthonokban, így nálunk is nagyon fontos a lakók mindennapi életének értelmesebbé, színesebbé, élhetőbbé tétele. Az idősek otthonában változatos a foglakoztatási kínálat.

A foglalkoztatás egyénileg és csoportosan történik, mely során mindig szem előtt tartjuk a lakóval történő partneri viszony kialakítását.

A foglalkoztatást öt nagy csoportra oszthatjuk fel:

- fizikai

- szellemi

- kreatív

- kulturális

- fízioterápiás

Fizikai foglalkoztatás:

A nálunk élő idős embereknek, akik még megőrizték az erejüket és szeretnének kertészkedni az otthon udvarában, biztosítunk egy kis parcellát, amit kedvük szerint megművelhetnek és terméseiket saját maguk használhatják fel.

Aki szeret az udvaron tevékenykedni és a virágokat gondozni erre nálunk lehetősége nyílik.

A helyi temetőben pihenő elhunyt lakóink sírjait havi rendszerességgel gondozzuk azokkal a lakókkal, akik tudnak ebben segíteni.


Szellemi foglakoztatás:

Irodalmi-kör: a régen hallott vagy tanult ismeretek felelevenítése, új ismeretek átadása. Ismert írók életútja, ismertebb versek, rövid elbeszélések felolvasása. Az irodalmi mű ismertetése után beszélgetés az alkotásról. Az irodalmi kör témáit az aktuális évfordulókhoz igazítjuk.

Lakóink legkedvesebb költői, írói: Arany János, Petőfi Sándor, Móra Ferenc, Benedek Elek és még sokan mások.

Felolvasás: a lakók egy csoportja közösen kiválasztja, hogy milyen művet szeretne hallgatni és ezt délutánonként a foglalkoztató nővér felolvassa. A történetek után közösen megbeszélik a felmerülő gondolatokat.

Biblia-kör: a Bibliával, a vallással, a szentek életével kapcsolatos új ismeretek nyújtása és a régiek felelevenítése. A csoportban nem csak a katolikus vallással kapcsolatos kérdésekről beszélünk, hanem bármilyen vallási témáról. A biblia kör témáit az aktuális egyházi ünnepekhez igazítjuk.

Dalkör: A csoporton belül a lakók magukat csak „kincskeresőnek” hívják, mert alkalomról-alkalomra újabb és újabb elfeledettnek hitt dalt tudnak felidézni. A más- más vidékről érkezett emberek egymástól is szívesen tanulják meg a kedves dallamokat, szövegeket. A dalkör részt vesz a házi ünnepségeken a falu ünnepeire szóló meghívásokat is örömmel elfogadják.

Videó vetítés: A lakók közösen választanak egy nekik tetsző filmet, amit az erre a célra kialakított helyiségben megtekintenek és igény szerint erről beszélgetnek.

Játékos kedvű lakóink számára lehetőség van arra, hogy az intézmény társalgójában vetélkedőn, ügyességi játékon és társasjátékokon (kártya, dominó) mérjék össze tudásukat.


Kreatív foglalkoztatás:

Azok a lakók számára, akik éreznek magukban egy kis tehetséget, vagy csak valami újat szeretnének alkotni, lehetőség van kézimunkázásra, hímzésre, kötésre, rajzolásra, festésre.


Kulturális foglalkoztatás:

A lakóközösség megemlékezik az aktuális egyházi és állami ünnepekről. Az ünnepeken szerepelnek a lakók is, és műsorral kedveskednek az intézmény dolgozói és a dolgozók gyermekei is.

Nagyobb rendezvényeink: A farsanggal kezdünk ahol a lakók  és a dolgozók közösen vonulnak fel jelmezben. Márciusban a nőket, májusban az anyákat, nagymamákat köszöntjük. Anyák napjára eljönnek műsort adni a helyi óvodások és kisiskolások is. Júniusban rendezzük a Nyitott kapu napját melyen szeretettel fogadjuk a lakók hozzátartozóit. Októberben az Idősek hónapját szórakoztató rendezvényekkel teszünk emlékezetessé.

A karácsonyi ünnep mindig nagyon bensőséges intézményünkben: szerepelnek a lakók, a dolgozók és azok gyermekei.


Fizioterápiás foglalkoztatás:

Intézetünk lakóinak mozgásszervi betegségein fizioterápiás kezelésekkel is segítünk. A kezelő helyiségekben bordásfal, szobakerékpár, elektroterápiás készülékek állnak rendelkezésre.

Ágyban fekvő betegek mozgatását, TENS-készülékkel való kezelését a szobájukban végezzük. Igény szerint lehetőség van csoportos tornára, amin mindig nagyon jó a hangulat. Ehhez masszív, kényelmes székeinket is igénybe vesszük a társalgóban. Azokkal a lakókkal, akiknek a mozgásigénye nagyobb és egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi  sétákat teszünk a faluba, vagy kirándulunk a környéken.