Trieszt konferencia

Címkék: Legfrisebb hírek

Trieszti konferencia

 

Somogyiak a trieszti konferencián

 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság küldöttsége Bátori Zsolt főigazgató úr vezetésével először 2014. októberében járt az olaszországi Trieszt városi pszichiátriai ellátó központban.

Az Azienda Servizi Sanitari Triestina Parco San Giovanni otthon 1984. óta működtet támogatott lakhatást a városban élő pszichoszociálisan sérült emberek ellátásában.

 

Az akkori találkozón a fogadó intézmény együttműködést ajánlott fel a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthonnak a támogatott lakhatásra történő felkészítésben. A berzencei intézmény számára a látogatás kiváló alkalom volt arra, hogy az olasz tapasztalatokat a jövőben, helyben adaptálni tudjuk. A két intézmény vezetője Együttműködési Megállapodásban szerette volna rögzíteni azon szándékát, miszerint a berzencei intézmény hasznosítja az olasz intézmény kiváltásban, illetve közösségi alapú ellátásban szerzett tapasztalatait.

 

Az Együttműködési Megállapodás hivatalos aláírását Triesztben a Franco Basaglia emlékére 2014. december 9-10-11- 12-én rendezett nemzetközi konferencián megvalósítottuk. Ezen a konferencián vettük fel a kapcsolatot a szerbiai Zombor város egészségházával. A Dr. Úri Emese által vezetett intézmény a szerbiai közösségi alapú pszichiátriai ellátás úttörője.

 

2015. februárjában az SzGyF küldöttsége Bátori Zsolt vezetésével részt vett a vajdasági  Zomborban rendezett konferencián.

 

A következő lépés a nemzetközi szakmai kapcsolatok szorosabbá fűzése érdekében az volt, hogy a 2015. március 26-27-én, Berzencén szervezett „Páciens – Kliens – Partner” című nemzetközi konferencián két trieszti és egy szerbiai szakember is előadást tartott.

Ezen a konferencián közös szándéknyilatkozatot írtunk alá arról, hogy az olasz - magyar kapcsolatot kiszélesítve bevonjuk az együttműködésbe a szerbiai Zombor város egészségházát is.

 

A szándéknyilatkozat szerint 2015. május 7-én Triesztben tárgyaltunk először a három intézmény közös projektjéről, melynek fő témája a támogatott lakhatás jövőbeni fenntarthatósága volt.

 

Október 21-én a budapesti Ébredések Alapítvány által szervezett „A humán szolgáltatások szerepe a fenntartható fejlődésben – a megelőzéstől a felépülésig” című Nemzetközi Konferencián Lorenzo Toressini úrral tárgyaltunk a további lépésekről.

 

„A kirekesztés nélküli társadalom” című 2015. december 15-16-17-18-án Triesztben rendezett nemzetközi konferencián Bátori Zsolt megbízásából, Somogyból 3 fős delegáció: Szollár Zsuzsanna kiváltás kulcsmentor, Tóth Barnabás pályázati referens és Szőke József intézményvezető vett részt.

 

A konferencián elhangzott előadások újra megerősítették azt az elvet, amely szerint a pszichoszociálisan sérült embereket nem lehet kizárólag páciensként kezelni, a testi betegségek gyógyításának medikális modellje nem megfelelő a pszichoszociálisan sérült emberek problémáinak megragadására és megoldására.

 

A WHO trieszti központja támogatásával, a világ számos országában alkalmazzák a trieszti modellt, amely az intézmény egykori igazgatója Franco Basaglia és csapata által kifejlesztett elv szerint dolgozik a pszichiátriai betegek társadalmi befogadásáért, a totális, nagy létszámú intézmények leépítéséért, a lakók társadalomba történő reintegrálásáért.

 

A konferencia egy újabb lépést tett annak érdekében, hogy a „Nyitott kapuk, a nyitott kommunikáció és szabadság” gyakorlatán keresztül megtapasztalt „Nyitott hozzáférés a mentális egészségügy szolgáltatásaihoz” eszme világszerte megvalósulhasson.

 

A találkozó célja egy tanulási folyamat generálása volt, olyan folyamaté, ahol a fenti eszme úttörői segítségével a résztvevők tapasztalatokat cserélhettek az általuk kialakított és alkalmazott gyakorlatokról. A konferencia további célja az volt, hogy a közösségi mentális egészségügy területén keletkező új szükségleteket a társadalomban tudatosítsa, illetve hogy kialakítson egy nemzetközi hálózatot a változás érdekében.

 

A prezentációk és workshopok a mentálisan sérült emberek mindennapi szabadsága  megélésének és alkalmazásának gyakorlatáról szóltak.

 

A konferencia az alábbi fő témakörökkel foglalkozott:

 

A nyitott ajtó:

-          Hogyan kerüljük el a korlátozást és az elkülönítést?

-          A magatartás/viselkedés új intézményi, szociális, politikai és terápiás kontrollja.

-          Kötelező kezelések - erkölcs és gyakorlat.

-          Korlátozásmenteség, kapcsolat és bizalomépítés.

-          Nyitott kapus szolgáltatások, egyéni és megosztott felelősség.

Igazságügy

-          Az igazságügyi pszichiátriák gyakorlatának következményei Olaszországban és világszerte: az „átintézményesítés” (transinstitutialisation) kockázatai.

-          Az igazságügyi pszichiátriák bezárása Olaszországban: jó gyakorlat és problémák.

-          Az igazságügyi pszichiátriai intézményének hatása világszerte: eltérő kockázat menedzsment?

Nyitott beszélgetés

-          Egyenlő jogok, egymás közt megosztott gyakorlatok.

-          Nyílt beszélgetés, program modell Olaszországban és világszerte.

-          Párbeszéd kelet és nyugat, dél és észak között a gyakorlati tudásról.

Együttműködés a „Semmit rólam nélkülem” elve

-          A páciensek bevonása a szolgáltatások co-produkciójába: felépülés házak, felépülés kollégák, egyenrangú támogatás, ápolás és kezeléstervezés, egészségügyi költségvetés.

Közösségi szerepvállalás

-          Közösségfejlesztés, új tanulási irányzat, a gondolkodás megváltoztatása, gyakorlat és rendszer.

-          Közösségi szerepvállalás, partnerkapcsolat, felelősség és multiszektorális beavatkozás, az „egész rendszer” szemlélet.

-          A „Teljes társadalom, teljes élet - teljes rendszer” tanulási irányzat.

Felépülés – a felépüléshez vezető út

-          Felépülés: kritikai megközelítés.

-          A jogok hatása és az egészségszolgáltatás kulcsa, azaz, az ellátás etikája.

-          A pszichiátriák felépülése, talpra állása, a felépülés anyagi alapjai.

A konferencia egyik szervezője 2015-ben a Franca and Franco Basaglia International Shool volt.

 

A Franca és Franco Basaglia Nemzetközi Iskolát a trieszti WHOCC hozta létre. Az iskolát a Friuli-Venezia Giulia régió támogatja. Az iskola együttműködik az olasz egyetemekkel és nemzetközi gyakorló és kutató intézményekkel.

Az iskola célja, tanítani, átadni és terjeszteni egy új gondolkodásmódot és a gyakorlati tapasztalatokat, ami azon a szemléleten alapul, hogy a személy a központi elem, aki egy állampolgár, minden joggal ellátva – Franca és Franco Basaglia illetve a trieszti tapasztalatok szerint.

Az iskola ellentmond az intézményesítésnek és a medikalizációnak. Támogatja és promotálja az ellátásban a közösségbe való integrálás gondolatát, kivéve az elnyomás és a bezárás/korlátozás módszereit.

Az iskola a fenti elvek által vezérelt gyakorlatokat és tapasztalatokat szándékozik terjeszteni. Olyan gyakorlatokat melyek ezen alapelveken és értékeken alapulnak, melyek hozzá fognak járulni a mentális egészségszolgáltatás innovációjához.

Az iskola céljai között szerepel egy olyan adekvát és nemzetközileg elismert tanterv létrehozása, amely olyan tudásokon, gyakorlati tapasztalatokon, vizsgálatokon alapul, melyek a helyi sajátosságokat is tartalmazzák.

Az iskola előnyben részesíti a fiatal szakembereket és azokat, akik a változás szükségessége mellett állnak.

Tanít és dokumentál olyan szakmai újdonságokat, mint pl. a széles körű, minden részletre kiterjedő, átfogó kríziskezelés, a korai beavatkozás, a szociális vállalkozás, a rehabilitáció és a felépülés orientált résztvevők szociális bevonása.

 

A konferencián többször is elhangzott, hogy, habár a pszichiátriában alkalmazott tradicionális módszerek, úgymint: az elkülönítés, korlátozás, bezárás, szegregáció, még mindig alkalmazásban vannak és terápiás okokból illetve szociális szükségletek miatt  indokoltnak is tűnhetnek, az ezektől szenvedő páciensek érdekében szükséges lenne újra átgondolni ezen módszerek alkalmazását.

 

Az egyéni és közösségi szociális szolgáltatásokban jobb eredményt hozhatna, ha a teljes emberi jogokat megfelelően alkalmaznák, illetve a következményeket is megfelelően kezelnék. Ez egy új gyakorlathoz vezethetne amely, a morális értékeken alapszik.

 

Ez egy lehetséges út, mert ez alapján, a szemlélet alapján a kezelés alatt álló személy, egy integrált szereplő, aki kölcsönhatásban van a többiekkel, ebből adódóan nem egy elidegenített (kirekesztett) ember. Ebben az esetben az úgynevezett „Therapy of Reality” (A valóság kezelése) egy lehetséges jövőnek tűnik.

 

A „valóság kezelése” a folyamatban résztvevő összes szereplő bevonását jelenti: páciens, segítségnyújtó, család, szakképzett dolgozó és a társadalom, mely különböző programokon és szolgáltatásokon keresztül együttműködik, lefedve ezzel minden élethelyzetet.

De nincs „bevonás” ha nincs jogod a beszédhez a felszólaláshoz, ha nincs nyílt párbeszéd, aminek a célja, a saját magunk által történő felépülés (self-recovery) illetve a rendszer szintű felépülés (system recovery).

 

„A rendszer szintű felépülés képes kezelni saját magát és képes saját maga által felépülni” (System self recovery),  ahogy Franco Basaglia mondta: „A közösségi felépülés folyamatosan tanul  „főhősei” valódi tapasztalataiból. A tapasztalat a kulcs az ellátás megváltoztatásához és az új szolgáltatások bevezetéséhez.”

 

A reformok megvalósításának igazi kihívását manapság a veszélyesség és a diszkrimináció hatásai jelentik. Olaszországban igazi kihívás az igazságügyi pszichiátriák bezárása. Az emberi jogokra való összpontosítás tűnik az egyetlennek, ami képes ellenállni és szembeszállni az ésszerűtlen alternatívákkal, amelyek nem morális értékeken alapulnak.

 

Hogyan lehet bevezetni az intézménytelenítés új fogalmát, melynek célja hogy megváltoztassa az emberek gondolkodását, gyakorlatban és a rendszerben és feloldja az ellentmondásokat az intézmények, az ápolás és a kontroll között? És melyik fogja megszűntetni a veszélyesség visszatérését, mint a szociális kontroll módszerét a pszichiátriákkal kapcsolatban?

 

Minden intézménynek képesnek kell lennie a cselekvésre és annak megtagadására ugyanabban az időben, még a legrosszabb helyzetekben is, mikor a biztonsági intézkedéseknek igazodnia kell a felépülés és az erővel való felruházás (empowerment) szemléletéhez.

 

A nemzetközi konferencia lehetőséget adott arra is, hogy a somogyiak továbbfejlesszék szakmai kapcsolataikat. A delegáció, tárgyalásokat folytatott az olaszországi Interland Szociális Szövetkezeti Szövetség konzorciumának képviselőivel. Megállapodtak abban, hogy az Interland olyan európai uniós támogatási lehetőségeket kutat fel, amelyek segíthetik a berzencei szociális intézményrendszert a támogatott lakhatásra való áttérést követő szakmai munkában. Segíthetik a civil szektorral való együttműködést, egy új típusú strukturális működés modellálását, a pszichoszociálisan sérült emberek komplex szükségleteinek magas színvonalú kielégítését.

 

 

Szollár Zsuzsanna          Szőke József        Tóth Barnabás

 

 

TriesztTriesztTrieszt