2.1. Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Időskorúak, demens betegek, fogyatékos személyek ápolását gondozását, fogyatékos személyek rehabilitációs ellátását, valamint korai gondozást, fejlesztést, fejlesztő iskolai oktatást biztosító szociális intézmény.

 

Támogatott lakhatás:

Költségvetési szerv megnevezése

Szeretet Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye

Székhelye: 7516 Berzence Szabadság tér 1/3.

 

Alapító Okirata:

Okiratszám: A-342-1/2023

Kelte:   2023.02.28.

 

Alapító és irányító szerv neve, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

 

Középirányító szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Fenntartó szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Működési köre, illetékessége:

Somogy vármegye

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 66. §, 66/A §, 71 § és 75. § bekezdése szerinti szakosított szociális ellátás, támogatott lakhatás.

Kormányzati funkció szerinti besorolása:

101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

Költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége

Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el.